Visi, Misi & Tujuan

 


Visi, Misi & Tujuan SDII Luqman Al Hakim Batam

Visi

“Mewujudkan Lembaga Pendidikan Islam yang Bermutu Tinggi dan Unggul, Sehingga Melahirkan Sumber daya Manusia yang Siap Memikul Amanah Allah Sebagai Hamba Allah dan Khalifah Fil Ardhi”.

Misi

Menyelenggarakan pendidikan secara integral meliputi aspek Ruhiyah, Aqliyah, dan Jismiyyah sehingga dapat :

 1. Menghantarkan generasi ummat Islam yang beriman, berilmu, dan beramal Sholeh.
 2. Menghantarkan generasi ummat Islam yang menjadikan seluruh hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.
 3. Menghantarkan generasi ummat Islam yang taat dalam membangun peradaban Islam.
 4. Menghantarkan generasi ummat Islam yang mampu membangun masa depannya dengan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang mumpuni di semua sektor kehidupan.
 5. Memberikan arahan, untuk memenuhi kebutuhan anak didik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.
 6. Melanjutkan, menumbuh kembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun peradaban Islam di muka bumi.

Tujuan

Melahirkan Profil Outpun yang

 1. Ekselen dalam karakter spiritual keagamaan ( Beraqidah Lurus, Berakhlaq Qur’ani, Beribadah Tekun, Berdakwah Aktif ).
 2. Ekselen dalam bidang akademik
 3. Ekselen dalam penguasaan al-Qur’an
 4. Ekselen dalam bidang Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
 5. Ekselen dalam bidang Life Skill
Close